ترانسفورماتور های ایزوله

 

ترانسفورماتور یک به یک یا ایزوله به ترانسفورماتوری اطلاق می شود که ولتاژخروجی آن با ولتاژ ورودی آن برابر باشد. استفاده از ترانسفورماتورهای ايزوله در بین  دو مدار الکتریکی باعث میشود تا در عمل ، ارتباط و اتصال الكتريكي بین آنها قطع شود.
به همین دلیل به این نوع ترانسفورماتورها جداکننده نیز اطلاق مي شود .
ترانسفورماتور ایزوله در مدار ، نقش حفاظت کننده اشخاص در مقابل برق گرفتگی را ایفا می کند زیرا این ترانسفورماتورها ، شبکه را از زمین ایزوله یا جدا می کنند و در نتیجه تماس با یک سیم باعث برق گرفتگی نمی شود.
شركت برنا الكترونيك آماده ارائه خدمات طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي ايزوله در انواع مختلف مي باشد .