ترانسفورماتورهای زمین

 

از این ترانسفورماتورها درمحل هایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد استفاده می شود .

نوع اتصال در این ترانسفورماتورها به صورت زیگزاگ Zn  است .این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد.

در صورت نياز مي توان كليد تنظيم ولتاژ در حالت بي باري نيز در سيم پيچ هاي اصلي براي آن در نظر گرفت.

شركت برنا الكترونيك آماده ارائه خدمات در زمينه طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي زمين مي باشد.