ترانسفورماتورهای تغذیه دستگاه های الکترونیکی

ترانسفورماتورهای توان پایین و کوچک جهت مونتاژ روی بردها و دستگاه های الکترونیکی و دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت برنا الکترونیک قادر به طراحی و تولید انواع ترانس های تغذیه کوچک پینی و سیمی مطابق با در خواست مشتریان می باشد.