درباره ما

 

از سالهای اولیه فعالیت شرکت برنا الکترونیک ، بخش عمده ترانسفورماتور های مورد نیاز برای استفاده در محصولات شرکت ، در داخل مجموعه ساخته می شد.زیرا علیرغم اینکه ترانسفورماتور یک بخش مهم و اساسی در تجهیزات می باشد تولید کنندگان و تامین کنندگان قابل اعتماد که به شکل مهندسی و با رعایت استاندارد نسبت به ساخت و ارائه ترانسفورماتور اقدام نمایند وجود نداشت .

این امر سبب شد که با توجه به نیاز روز افزون شرکت طی بیشتر از بیست سال گذشته ، دهها هزار ترانسفورماتور تولید و مورد استفاده قرار گیرد و از سال 1389 واحد ترانسفورماتور در شرکت برنا الکترونیک با ساماندهی جدید ، خود را مهیا نموده که فعالیت های خود را گسترش داده و علاوه بر تامین نیاز داخل ، به سفارش متقاضیان خارج از شرکت نیز ترانسفورماتور در رنجهای مختلف را تولید و عرضه نماید.